Schneider- und Stickermeister
Joseph "Joe" Amouzou
lernte bei Akakpo Mathias Afidenyon