Schneider- und Sticker-Meister
Joseph "Joe" Amouzou
lernte bei Akakpo Mathias Afidenyon