Stickerei- und Schneidermeister
 
Kodjo Adjevi  
  lernte bei Akakpo Mathias Afidenyon